Wednesday, June 28, 2017
KUSA Program in PTV 4's Tanong ni Boss, Sagot Ko
Minimize

KUSA Program in PTV 4's Tanong ni Boss, Sagot Ko

NLDC's Agro-Enterprise Program entitled "KUMIKITANG SAKAHAN" or KUSA, in cooperation with Tuy and Community Multi Purpose Cooperative (TCMPC) and the Local Government of Lipa City, Batangas,
has been featured in PTV 4's segment Tanong ni Boss, Sagot Ko, hosted by Jules Guiang.

KUSA Program started in 2013 with its main objective of helping the farmers become entrepreneurs.

The Agro-Enterprise program will be featured until May 25, in 7 episodes of Tanong ni Boss, Sagot Ko.   


May 11: Estado ng Magsasaka sa Lipa bago naging E-Farmer

YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=eVBwAifv7x8
May 13: NLDC, Patuloy ang Pagpapaunlad ng sa mga Lupang Sakahan sa Batangas

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=hnYM-WJImVk&list=PLogMBc7
vOosFhR9QIsqLDYYCtyozglpp1&index=12

                                                                                                   
May 15: NLDC, Patuloy ang Ayuda sa mga Lupang Pansakahan sa Lipa, Batangas
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=0XuXTTmhHcA&index=13&list=PLogMBc7vOosFhR9QIsqLDYYCtyozglpp1


May 19: NLDC, Tinulungan ang mga Magsasaka sa Lipa na Walang Puhunan
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=IDycp0UI9YE&list=PLogMBc7vOos
FhR9QIsqLDYYCtyozglpp1&index=14

May 25: Mga Magsasaka sa Lipa, nasindikato na dati ng mga Middlemen
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=pMbyeftxzWc&list=PLogMBc7vOosFhR9QIsqLDYYCtyozglpp1&index=17May 27: Gobyerno, Patuloy ang Ayuda sa mga Magsasaka sa Lipa
para sa Pagbangon Mula sa Epekto ng Kalamidad
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=SlsftcuXESg&
index=16&list=PLogMBc7vOosFhR9QIsqLDYYCtyozglpp1May 29: Estado ng Kabuhayan ng mga Magsasaka sa Lipa, Batangas
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=pMbyeftxzWc&index=17&list=PLogMBc7vOosFhR9QIsqLDYYCtyozglpp1


 

  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2009 by National Livelihood Development Corporation